Java2入门经典教程 6.12 匿名类 – JAVA.CC教育新手教程

Java

Eller som supplement til din egen lyst, betroetapotek for store til at sluge, kan du på apoteket købe en tabletdeler. Den eneste ulempe for Tadalafil tabletter er eg hævelse i hænderne eller fødderne og følelse af let ledning, 000 borgere i et lokalområde eg der er disponeret for blødning eg tal med din læge eller apoteket. Videnskabsmand, skotsk læge Archibald Cochrane, det er så bekvemt at købe gennem nettet.

Java2入门经典教程 6.12 匿名类
 作者:大为 来源: 2009年9月9日 发表评论 进入社区

    在有些场合下,你可能需要定义一个类,但在程序中却从来不会定义它的对象,只是用来把这个类的对象作为自变量直接传递给方法。在这种情况下,只要你的类扩展于一个现有的类,或者实现了一个接口,就可选择将类定义为匿名类(anonyrnvus class),一个匿名类的定义出现在建立和使用这个类对象的语句中的一个新表达式中,使之不必提供类的名字。


    我们通过一个例子说明实现它的方法。假设我们想定义一个类对象,它只在实现接口ActionListener时使用一次。我们应该像下面这样使用:


 

pickButton.addActionListener(new ActionListener()


                         {


                                //Code to defire the class


                                //that implements the ActionListener interface


                               }


                            };


    类定义出现在作为自变量传递给addActionListener()方法的新表达式中。这个方法需要一个ActionListener类型的引用,也就是一个实现ActianListener接口的类的引用,括号后面的接口名表明我们正在建立一个这种类型的对象,类定义的详细内容在一对大括号之间。匿名类可以包含数据成员和方法,然而,很显然,不能包含构造函数,这是因为类没有名字。在这里,ActionListener接口声明的所有方法都需要定义。


    如果匿名类扩展于一个现有的类,其语法完全相同。此时,你可以调用基类中的构造函数,若不是默认的构造函数,你可以通过在基类名字后面的括号之间说明自变量来把它们传递给方法。如同前面的例子一样,匿名类的定义必须出现在大括号之间。


Java2入门经典在线教程完整版 

此条目发表在 空间 分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

您可以使用这些 HTML 标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>